PLUS praktijk

PLUS praktijk

We zijn trots om u te kunnen melden dat we vanaf nu PlusPraktijk zijn.

Met de PlusPraktijk wordt door huisartsen gewerkt aan de toekomst waarop we ons richten op het bevorderen van empowerment van patiënten, het leveren van doelmatige en wijkgerichte zorg en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. In de regio Midden-Limburg starten in 2022 elf huisartsenpraktijken met dit concept, naar voorbeeld in Oostelijk Zuid Limburg en de Westelijke Mijnstreek. En daar zijn wij er één van.

De doelstellingen voor de huisartsenzorg van de toekomst zijn te verenigen onder vier pijlers. De PlusPraktijk is een praktijk:

  • Waar de patient een stem heeft; deze wordt hoorbaar gemaakt in zowel het ontwerpen van de toekomst als in de uitvoering van huisartsenzorg.
  • Waar doelmatig wordt gewerkt; het doelmatig verwijzen van patiënten naar de nulde of tweede lijn, doelmatig aanvragen van diagnostiek en het doelmatig voorschrijven van medicatie de speerpunten zijn.
  • Waar wijkgericht werken de kern is; de huisarts de regisseur is van (informele) ondersteuning, samen met zijn/haar huisartsenpraktijk. Niet alleen in de eigen wijk of dorp, maar in het gehele (informele) netwerk van de patiënt.
  • Waar de praktijkprocessen, zoals voorraad, planning, triage en (digitale) toegankelijkheid, een basis vormen voor goede huisartsenzorg.

Wanneer deze processen op orde zijn, wordt er meer ruimte en tijd gecreëerd voor innovatie.

In de groep PlusPraktijken is een veilige omgeving zeer belangrijke, er wordt van elkaars succes, fouten en verbeterpunten geleerd. Het maken van fouten is onderdeel van het leerproces en het delen hiervan wordt gezien als iets positiefs. De PlusPraktijk gaat op weg naar een lerende organisatie, het team laat zich coachen, werkt nauw samen en reflecteert met de andere PlusPraktijken onder het principe van intervisieTranslate »